Snimanje i fotografiranje

Uvjeti korištenja stranica

Dokumenti, podaci, informacije, fotografije, grafika, prikazi i slike objavljene na web stranici http://www.engram.hr ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalneili druge svrhebez izričitog dopuštenja firme ENGRAM d.o.o. ili pristanka vlasnika autorskih prava na objavljenim fotografijama.

DOKUMENTI, PODACI, FOTOGRAFIJE, GRAFIKE, PRIKAZI I SLIKE OBJAVLJENI NA OVOJ WEB STRANICI MOGU SE KORISTITI SAMO ZA INDIVIDUALNE POTREBE KORISNIKA UZ POŠTIVANJE SVIH AUTORSKIH I VLASNICKIH PRAVA TE PRAVA TREĆIH OSOBA.

STROGO JE ZABRANJENO JAVNO PRIKAZIVANJE, OBJAVLJIVANJE, PRENOŠENJE, MIJENJANJE, REPRODUCIRANJE, SUDJELOVANJE U PRIJENOSU ILI PRODAJI, DISTRIBUCIJI, IZRADI KOPIJA, OTPREMANJE TE SVAKA DRUGA VRSTA UPORABE SADRŽAJA OVIH STRANICA ILI JEDNOG NJIHOVOG DJELA TE ODABIR I USKLADIVANJE NJIHOVA SADRŽAJA, BEZ IZRIČITOG PISMENOG DOPUŠTENJA FIRME ENGRAM D.O.O., ILI VLASNIKA PRAVA NA OBJAVLJENIM MATERIJALIMA.

FIRMA ENGRAM D.O.O., ILI VLASNIK AUTORSKIH PRAVA NA OBJAVLJENIM MATERIJALIMA SE U POTPUNOSTI ODRIČE SVAKE ODGOVORNOSTI KOJA NA BILO KOJI NAČIN MOZE NASTATI IZ, ILI JE NA BILO KOJI NAČIN VEZANA ZA KORIŠTENJE OVE WEB STRANICE, ZA BILO KOJE RADNJE KORISNIKA UPORABOM ILI ZLOUPORABOM SADRŽAJA OVE WEB STRANICE, TE ZA BILO KAKVU ŠTETU KOJA MOŽE NASTATI KORISNIKU ILI BILO KOJOJ TREĆOJ STRANI U SVEZI UPORABE ILI ZLOUPORABOM KORIŠTENJA SADRŽAJA OVE WEB STRANICE.

Za sva dodatna pitanja slobodno nas kontaktirajte
engram@engram.hr

© 2018 Engram d.o.o. - Since 2004 - All Rights Reserved - Uvijeti korištenja stranica